ถอนเงินง่ายๆ กับโบรกเกอร์ IUX Market

จากครั้งก่อนเราพูดถึงการฝากเงินของโบรกเกอร์ IUx Market กันไปแล้ว วันนี้ทาง Thaiforex review จะมาพาทุกๆท่านถอนเงินกัน
ในขั้นแรกให้ท่านคลิ๊กไปที่หน้าธุรกรรม แล้วเลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอน หลังจากนั้นกด “ถัดไป”

ในการถอนครั้งแรกนั้นต้องทำการยืนยันบัญชีก่อนเพื่อระบุตัวตนที่ชัดเจนป้องกันการทุจริต โดยให้ท่านกรอกข้อมูลตามหมายเลข ดังนี้

1.เลือกธนาคารที่จะถอนเงินเข้าไปใส่

2.เลขบัญชีธนาคารที่จะถอนเงินเข้าไปใส่

3.ชื่อบัญชีธนาคารที่จะถอนเงินเข้าไปใส่

4.อัพโหลดหน้าบัญชีธนาคารเล่มจริง

หลังจากนั้นคลิ๊กที่ Confirm เพื่อการเป็นการยืนยันบัญชี

ในการยืนยันบัญชีธนาคารเข้าไปในระบบ ท่านต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 24 ชม. โดยในการขอยืนยันไปทางเราใช้เวลารอประมาณ 1 ชั่วโมงนิดๆ

ภายหลังจากได้รับการยืนยันบัญชีจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านกลับเข้ามาที่หน้าถอนเงินเช่นเดิมจะพบกับช่องให้ใส่จำนวนเงินที่จะถอนโดยจะเป็นในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งระบบจะเปลี่ยนเป็นเงินบาทโดยอัตโนมัติ เสร็จแล้วให้ท่านคลิ๊กที่ “Next”

ท่านจะได้รับอีเมล์รหัสสำหรับมาเพื่อยืนยันการถอน ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยและชัดเจนว่าท่านมีเจตนาและเป็นผู้ถอนจริง

ให้ท่านนำรหัสที่ได้มาใส่ในช่อง “กรอกโค้ดที่ได้รับทางอีเมล์”

เพียงเท่านี้การถอนเงินก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย โดยทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและโอนเงินเข้าไปในบัญชีที่ท่านระบุไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง

รีวิวโบรกเกอร์ อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้คนได้ได้ใช้โบรกเกอร์อย่างมีคุณภาพ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store