Image for post
Image for post

รับโบนัส $30 กับโบรกเกอร์ IUX Market

จากการบทความก่อนหน้าการฝากเงินกับโบรกเกอร์ IUX Market และถอนเงินง่ายๆกับโบรกเกอร์ IUX Market แล้ว ไหนๆก็ไหนๆทาง Thaiforex review จึงเลยจะรีวิวการรับโบนัสเงินฝาก $30 ของโบรกเกอร์ IUX Market ไปด้วยเลย สำหรับเริ่มต้นให้ท่าน log in เข้าไปที่ Dashboard ก่อนแล้วจึงหาปุ่มรับโบนัส $30 สีเขียวอ่อนที่มุมซ้ายของหน้าจอ

Image for post
Image for post

เมื่อท่านคลิ๊กเข้ามาแล้วจพบกับหน้าของโบนัส ให้ท่านอ่านเงื่อนไขและนโยบายของทางโบรกเกอร์ก่อนทำการกดยอมรับเงื่อนไขและนโยบาย

Image for post
Image for post

เมื่อท่านคลิ๊กที่ “Get Bonus” จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ท่านเลือกบัญชีที่จะใช้รับโบนัสเงินฝาก $30 หากท่านเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ยืนยัน

Image for post
Image for post

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการรับโบนัสเงินฝากกับทางโบรกเกอร์ IUX Market

Image for post
Image for post

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ท่านมีสิทธิ์รับโบนัสเงินฝาก 35% สูงสุด $500 นอกจากนั้น ท่านยังจะได้รับโบนัสเงินฝากต่อที่สอง 25% สูงสุด $3,000

Image for post
Image for post

โบนัสเงินฝากทั้งหมดสามารถเสริม Margin ให้พอร์ตของท่านมีอำนาจในการออกออเดอร์ได้มากยิ่งขึ้น เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวการรับโบนัสของโบรกเกอร์ IUX Market ในวันนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์กันนะครับ ขอบคุณครับ

รีวิวโบรกเกอร์ อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้คนได้ได้ใช้โบรกเกอร์อย่างมีคุณภาพ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store